Academic Year 2021/2022

Chairman
Prof. Wei GE
Vice Rector (Research)

Secretary
Prof. Chunming WANG
Interim Director of RSKTO

Academic Unit Member
FAH Prof. Defeng LI
Prof. Shoutong ZHU
FBA Prof. Ricardo SIU
Prof. Zezhong XIAO
FED Prof. Mingming ZHOU
Prof. Barry REYNOLDS
FHS Prof. Renhe XU
Prof. Hanming SHEN
FLL Prof. Augusto Teixeira GARCIA
Prof. Miguel Ângelo LOUREIRO MANERO DE LEMOS
FST Prof. Xiao-Chuan CAI
Prof. Carlos SILVESTRE
FSS Prof. Man Sze WU
Prof. Li SHENG
IAPME Prof. Zikang TANG
ICI Prof. Cheng-Zhong XU
ICMS Prof. Xin CHEN
IME Prof. Man Kay LAW
IOTSC Prof. Shaodan MA
GRS Prof. Pak Kin WONG
AMSV Prof. Pui-In MAK
QRCM Prof. Peng LI